NSPCC Wales

Senior Policy and Public Affairs Officer (Wales)      Uwch Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus (Cymru)

£29,500 per annum, pro-rata                                           £29,500 y flwyddyn, pro-rata

35 hours per week                                                             35 awr yr wythnos

National Centre for Wales – Cardiff                               Canolfan Genedlaethol Cymru – Caerdydd

https://join-us.nspcc.org.uk/jobs/vacancy/senior-policy–public-affairs-officer-wales-cardiff/3900/description/