The Open University in Wales

External Affairs Manager (Fixed Term) – The Open University in Wales

 £41,526 – £49,553

20 November, 2019 – 12:00pm midday

Fixed term contract until January 2021

We are looking for someone special to join the Marketing & Communications team in Wales and lead our public affairs work. You’ll work with colleagues promoting The Open University’s interests to external stakeholders and will take particular responsibility for developing the University’s relationships in Wales with funders and policymakers.

Click here to find out more about this job.

Rheolwr Materion Allanol (Dros Dro) – Y Brifysgol Agored yng Nghymru

£41,526 – £49,553

20 Tachwedd, 2019 – 12:00pm canol dydd

Cytundeb cyfnod penodol tan fis Ionawr 2021

Rydym yn chwilio am rywun arbennig i ymuno â’r tîm Marchnata a Chyfathrebu yng Nghymru i arwain ein gwaith ar faterion cyhoeddus. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr gan hyrwyddo buddiannau’r Brifysgol Agored i randdeiliaid allanol a byddwch yn cymryd cyfrifoldeb penodol dros ddatblygu cydberthnasau’r Brifysgol Agored yng Nghymru â chyllidwyr a llunwyr polisi.

Cliciwch i ddysgu mwy am y swydd hon.