Mind Cymru

Senior Policy & Campaigns Officer
Location: Cardiff
Salary: £33,410.00 (including Cardiff weighting)
Expires: 06/12/2019 23:59

Fixed Term Contract – 12 months

Mind Cymru has an exciting maternity cover opportunity for someone to continue to develop our policy and campaigning work in order to improve the lives of people living with mental health problems. This is at a time when the profile of mental health has never been higher both politically and in terms of the general public. This role is an opportunity to build on our work in evidencing and developing policy positions, engage partner organisations to drive change and advocate for a shift in how people with mental health problems are supported.We are looking for someone with experience of policy and campaigning work at a senior level, preferably within the mental health field, who is able to manage a range of projects and is committed to ensuring all people experiencing mental health problems have the best possible outcomes. The role sits within the Policy and Campaigns team at Mind Cymru with frequent contact with all parts of the organisation in Cardiff, London and across our local Mind network.

Mae Mind Cymru yn cynnig cyfle cyffrous dros gyfnod mamolaeth i unigolyn barhau i ddatblygu ein gwaith polisi ac ymgyrchu er mwyn gwella bywydau pobl sy’n byw gyda phroblemau iechyd meddwl. Mae hyn ar adeg lle mae ymwybyddiaeth am iechyd meddwl yn uwch nag erioed, yn wleidyddol ac ymysg y cyhoedd. Mae’r swydd hon yn gyfle i adeiladu ar ein gwaith yn casglu tystiolaeth a datblygu polisi, ymgysylltu â’n partneriaid i greu newid, ac ymgyrchu dros newid yn y ffordd y mae pobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl yn derbyn cefnogaeth.

Rydym yn chwilio am unigolyn â phrofiad o waith polisi ac ymgyrchu ar lefel uchel, yn ddelfrydol ym maes iechyd meddwl, sy’n gallu rheoli prosiectau amrywiol ac sydd wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl yn cael y driniaeth orau bosibl.Mae’r swydd yn Nhîm Polisi ac Ymgyrchoedd Mind Cymru, gyda chyswllt rheolaidd â phob adran o’r sefydliad yng Nghaerdydd, Llundain ac ar draws rhwydwaith Mind.

Apply online