Senior Policy Advisor – The Electoral Commission

Teitl y Swydd: Uwch Gynghorydd Polisi – Cymru
Cyfarwyddiaeth: Gweinyddiaeth Etholiadol a Chanllawiau / Rheoleiddio
Tymor-Penodol hyd Mehefin 2026
Cyflog: £38,000
Lleoliad: Caerdydd

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol Cymru drwy rhthomas@electoralcommission.org.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Mehefin 2022 am 23:59

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal yr wythnos yn dechrau 11 Gorffennaf 2022

Job Title: Senior Policy Adviser – Wales
Directorate: Electoral Administration and Guidance / Regulation
Fixed-Term to June 2026

Salary: £38,000
Location: Cardiff

For more information, contact Rhydian Thomas, Head of Electoral Commission Wales at rhthomas@electoralcommission.org.uk.

The closing date for applications is 11:59 30 June 2022.

Interviews will be held in the week commencing 11/07/2022