Deryn Account Manager and/or Director

We’re Recruiting | Deryn

Salary range Account Manager £28k – £37k, Account Director £36k – £43k

Would you like to be part of our vibrant team in Cardiff Bay, delivering the most innovative public affairs campaigns in Wales?

We are looking for an Account Manager and/ or Account Director to join us to support our clients with their public affairs activities.

We’re looking for somebody with a passion for politics and policy, and with superb communication and written skills, able to curate and distill information from a range of sources.

If you have experience of campaign and project management and are creative and proactive then this is the perfect opportunity for you.

Ideally, you will have experience gained either in-house or within an agency.

Take a look at the job description and get in touch. We are looking to recruit two new team members and will consider full, part time and flexible hours.

Account Director Job Description

Account Manager Job Description 

Rheolwr Cyfri a / neu Cyfarwyddwr Cyfri

Ystod Cyflog Rheolwr Cyfri £28k – £37k, Cyfarwyddwr Cyfri £36k – £43k

Hoffech chi fod yn rhan o’n tîm bywiog ym Mae Caerdydd, gan helpu i arwain rhai o’r ymgyrchoedd materion cyhoeddus mwyaf arloesol yng Nghymru?

Rydym yn chwilio am Reolwr Cyfrifon neu/ a Cyfarwyddwr Cyfrifon i ymuno â ni i gefnogi ein cleientiaid gyda’u gweithgareddau materion cyhoeddus.

Rydym yn chwilio am rywun sydd gan angerdd am wleidyddiaeth a pholisi, a gyda sgiliau cyfathrebu ac ysgrifenedig gwych, sy’n gallu casglu a dadansoddi gwybodaeth o ystod o ffynonellau.

Os oes gennych brofiad o ymgyrchu a rheoli prosiectau, ac yn greadigol a rhagweithiol, yna dyma’r cyfle perffaith i chi.

Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o fod wedi gweithio mewn asiantaeth neu yn fewnol i sefydliad.

Cymerwch gip ar y disgrifiad swydd a chysylltwch. Rydym yn chwilio am 2 berson i ymuno a ni, ac yn hapus i ystyried oriau gwaith llawn amser, rhan amser a hyblig.